Home » Wiadomości » Ogłoszenia » Kurs - trener badmintona
Kurs - trener badmintona

Kurs - trener badmintona - poziom I (formuła BWF rozszerzona)

1) Termin i miejsce kursu

Termin: 27 czerwca – 10 lipca 2016 r.,

Przyjazd uczestników kursu w dniu 26 czerwca 2016 r. do godz. 18.00

Miejsce kursu: Zespół Szkół w Piecniku, gmina Mirosławiec, powiat Wałcz.

2) Ceny

1. Udział w kursie – 1500 zł.

2. Wyżywienie: całodzienne – 504 zł, obiady – 252 zł.

3. Zakwaterowanie – 280 zł.

Zamówienie wyżywienia i/lub zakwaterowania nie jest obowiązkowe.

3) Warunki formalno – prawne uczestnictwa

1. Ukończony 18 rok życia.

2. Posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

3. Kandydat nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 46-50 ustawy o sporcie lub określone w rozdz. XIX, XXIII, z

wyjątkiem art.192 i art.193, rozdz. XXV i XXVI ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 39).

4) Uprawnienia

1. Prawo do wykonywania zawodu trenera i prowadzenie szkolenia w badmintonie w kraju i zagranicą.

2. Prawo zdobywanie wyższych stopni trenerskich w formule BWF.

5) Sprawy organizacyjno - finansowe

1. Zgłoszenia imienne obejmuje:

a) przesłanie

- kopii zgłoszenia (załącznik 1) mejlem na adres – zzbad@tlen.pl (oryginał zgłoszenia dostarczyć należy w dniu przyjazdu)

lub

- oryginału zgłoszenia, listownie, na adres organizatora

w terminie do 31 maja 2016 r.

b) wpłacenie zadatku w wysokości 200,00 zł na rachunek bankowy ZZBad w PKO BP SA nr 07 1440 1390 0000 0000 1679 8681 - w

terminie do 31 maja 2016 r.

2. Wpłatę pozostałych, zadeklarowanych, opłat należy dokonać na rachunek bankowy ZZBad w PKO BP SA nr 07 1440 1390 0000

0000 1679 8681 – w terminie do 20 czerwca 2016 r.

6) Główny wykładowca

Trener klasy mistrzowskiej w badmintonie Marian Henryk Stelter.

7) Informacje dodatkowe

1. Warunkiem odbycia kursu jest udział w nim co najmniej 4 osób.

2. Opłata za udział w kursie obejmuje opłatę za: szkolenie, konsultacje podczas kursu i ocenę końcową.

3. Uczestników obowiązuje regulamin kursu.

4. Opłatę za udział w kursie, dokonywaną w 2-gim etapie [pkt. 5) 2], należy pomniejszyć o kwotę wpłaconego zadatku.

5. Zgłoszenia na kurs po terminie mogą być przyjęte za zgodą organizatora i za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.

6. Kontakt z organizatorem: mejl: zzbad@tlen.pl, telefon: 500 628 596.

Alicja Stelter

dyrektor

Zachodniopomorskiej Akademii Badmintona

Linki do plików
Formularze
Dodaj komentarz
Pożegnanie

Drogie badmintonistki, badmintoniści, entuzjaści, a także Ci, którzy entuzjastami badmintona najwyraźniej nie są, ale lubią sobie popisać na forum. Przez ostatnie 12,5 roku prowadziłem badmintonnews.pl. Kiedy zostałem przewodniczącym Rady Weteranów ...

© badmintonnews.pl
Dowiedz się więcej
Po zawodach »
Grand Prix Victora
II MP SS6
VI Mistrzostwa Polski Amatorów
VGP Ząbki
Styczniowy VGP Ząbek
Trzeci w sezonie Victor GP Ząbek
Wiadomości »
Pożegnanie
Badminton dla dzieciaków
Podwyższenie składek PZBad - pismo ...
Nowa lokalizacja i termin GRAND ...
Nowa formuła GRAND PRIX Amatorów w ...
Prośba o uzględnianie na turniejach ...
Informacje ze świata »
Bartek mistrzem Indonezji
Carlton Irish Para-Badminton ...
Para-Badminton Education Course
Złote Peru
World Championships w ...
Parabadminton - Indonezja ...
Ogłoszenia »
Obóz Letni w Piecniku
Kurs - trener badmintona
Nowości regulaminowe GRAND PRIX ...
Obozy letnie
Kurs trenerski
1% na Nicole Knysak
Reklama | Napisz do nas      
© 2002-2008 badmintonnews.pl